Adriaan Pauwstraat, Statenkwartier, Scheveningen, Den Haag

 
           
 

 

woningen

statenkwartier
1895
Prinses Sophie verkoopt 73 hectare duingrond aan Adriaan Goekoop. Dit deel van het landgoed Zorgvliet vormt de basis voor het Statenkwartier. Maar ook een deel van de bebouwde gronden rond de Haagse Beeck komt in eigendom van Zorgvliet de Bouwgrondmaatschappij
1899 Vaststelling van het stratenplan voor het Statenkwartier met o.a::
- Aert van der Goesstraat en Frederik Hendriklaan
- Statenlaan
- Willem de Zwijgerlaan en Prins Mauritslaan
1900 Bouw van de eerste herenhuizen
1901 Bouw HBS

adriaan pauwstraat
1903
Gemeente besluit tot bouw AP straat
1903 Zorgvliet verkoopt een perceel verkoopt aan Reijer de Boer bouwkundige. Reijer organiseert de bouw van de eerste 6 woningen in de AP (de nrs 79- 89, later de nrs 49-59)
1904 Een eerste bewoner komt.
1905 De straat krijgt vorm en wordt bewoond.

van huur tot eigendom
1905 Het perceel wordt gesplitst in 6 artikelen van ca 160 vierkante meter elk. Deze worden in 1906 verkocht. Ondertussen waren de woningen al bewoond. De eerste bewoners waren dus huurders. Reijer verkoopt in 1906 de grond + woningen aan een Bank. In 1918 verkoopt deze bank 4 percelen aan een student in Delft. Deze verkoopt de panden tussen 1921 en 1924 afzonderlijk door aan bewoners.

gasverlichting
In de Adriaan Pauwstraat werden in de beginjaren de woningen verlicht met gas. De buizen en schakelaars voor deze gasverlichting vind je soms nog.

bewoners

eerste bewoners
De eerste bewoners waren vaak “ indie-gangers” Nederlanders met bestuursfuncties in Nederlands indie. Ook waren het vaak kinderen van “ indie-gangers” die geboren waren in buitenland.

Zo ook in in de Adriaan Pauwstraat 57. De eerste bewoonster Kikkert Scholtborgh was weduwe van Pieter Heijting. Hij was geboren in Batavia, zij in Parimaribo.

dienstpersoneel
In het kadaster is per woning naast een pagina om de bewoners te registreren een aparte pagina beschikbaar om het dienstpersoneel te vermelden.

De dienstmeisjes woonden meestal boven in het huis, naast de kofferzolder.
Wie zijn woning verbouwd komt vaak nog scheldraad tegen, daarmee werd een belletje naar het personeel gegeven.

namen
Als we kijken naar de namen van de bewoners in AP57, dan komen we ene Douwes Dekker tegen en ook Tellings, resident in Indië.

 

 

 

 
Home
 
AP Straatfeesten
foto's picasaweb
2011 straatfeest
2010 straatfeest
2009 straatfeest
 
AP Geschiedenis
100 jaar AP
bouwen
bewonen
jugendstil
spergebied
haagse beeck
adriaan pauw
diashow AP100
 
AP divers
straatlantaarns
links
 
website update
2011 09 02