Adriaan Pauwstraat, Statenkwartier, Scheveningen, Den Haag

 
           
 

 

AP straatcomité
In 2010/2011 bestond het AP straatcomité uit:
- Meint AP13
- Lia AP15
- Frank AP20 (vz)
- Margreet AP23
- Anders AP30
- Ruud AP57 (fin)

Kort Verslag van het Straatfeest Adriaan Pauwstraat 2011

Het straatfeest van de Adriaan Pauwstraat 2011 was ondanks (of dankzij?) de enorme regenbuien erg succesvol. Op zaterdag 27 augustus 2011 waren er 97 deelnemers aan ons straatfeest (62 volwassen en 33 kinderen). Meer dan de helft van de straat was ook daadwerkelijk betrokken bij dit straatfeest. Vooraf was de belangstelling van de bewoners gepeild en waren de bewonersbijdragen opgehaald. Ook waren afspraken gemaakt over mee te brengen gerechten voor ons straatbuffet.

27 augustus was de laatste zaterdag van augustus. De scholen begonnen weer en ook onze expats waren veilig teruggekeerd. Maar het was een dag met af en toe heftige buien. Vanwege de verwachte regenbuien had het straatcomité ook dit jaar gezorgd voor 3 partytenten. Vele evenementen zijn op deze dag afgelast, maar niet ons straatfeest!

’s Morgens maakten we de straat autovrij, waarna de kinderen tussen de regenbuien door vrijuit op de straat konden spelen. Ook hadden we een springkussen gehuurd en gelukkig hebben we deze in een van de partytenten kunnen plaatsen: dit bleek een gouden idee!

’s Middags is er tussen de buien door gevoetbald op ons straatveld compleet met doelen. Ons straat-parcours werd vervolgens enthousiast bereden door skaters, fietsers en steppers. Ook werd vol overgave getafeltennist.

Het middagdeel werd traditioneel afgesloten met het oplaten van ballonnen en juist op dat moment begon - zoals het hoort - de zon te stralen.
Daarna ging de bar open en werden de barbecues opgestart. De bewoners brachten hun zelfgemaakte gerechten en iedereen had weer erg zijn best gedaan: de kwaliteit van het meegebrachte was opnieuw geweldig.
En tijdens onze muzikale warming-up bleken Andy en Dietrich over de juiste Jam-talenten te beschikken.

Onze Frank opende daarna het avondprogramma van het straatfeest. Hij gaf het feest het thema “geven en nemen”. Hij dankte de Gemeente, “Dutch for Expats” en ook de bewoners voor het geven, het nemen zou straks wel volgen. Frank reikte prijzen uit voor de middagwedstrijden. Daarna declameerde onze straatdichteres Marie José haar nieuwste straatdicht. Vervolgens opende Frank onze media ruilbeurs voor boeken en CD’s.
En terwijl de bewoners begonnen te nemen (van buffet en van de wissel-media) weerklonken de zoet gevooisde klanken van het muzikale trio Lautareasca.
Ondertussen testten stortregens de constructie van onze partytenten uit, maar het staatfeest ging onverstoorbaar door met een geweldig buffet. Onze kinderen sprongen vrolijk op het overdekte springkussen. En ondertussen verspreidde Lautareasca haar melancholische Oost-Europese muziek. Vervolgens zongen enkele bewoners nog liederen uit hun regio. Toen gingen de vuurkorven aan. En zo ging het straatfeest door tot laat in de avond.

Inmiddels is besloten dat we ook volgend jaar weer een straatfeest organiseren.

Foto's straatfeest 2011 (voor meer foto's: zie hiernaast de link naar alle straatfeest foto's op picasaweb)

Verantwoording van de subsidie 2011 van de Gemeente Den Haag

Geachte Gemeente Den Haag,

Op zaterdag 27augustus 2011 hebben we voor het vijfde maal een straatfeest voor de Adriaan Pauwstraat georganiseerd. Gebleken is dat een jaarlijks straatfeest van groot belang is voor de samenhorigheid van de bewoners met al hun verschillende nationaliteiten. We kennen nu elkaar en spreken elkaar aan als het nodig is. Inmiddels beschikken we over een bestand van alle e-mailadressen, waardoor onderlinge communicatie gemakkelijk is. Ook gebruiken we een website waarop we o.a. foto’s publiceren.

De voorbereiding van de straatactiviteiten werd verzorgd door een straatcomité bestaande uit 6 personen. Dit comité is in de periode september 2010 - augustus 2011 vernieuwd en is een zestal keren bijeen geweest. Bij de voorbereiding van ons straatfeest waren vanzelfsprekend meer straatbewoners betrokken.

Het straatcomité was verheugd dat de gemeente Den Haag ook dit jaar een subsidie heeft verstrekt. Deze 650 euro hebben we o.a. ingezet voor kinderactiviteiten, voor muziek en voor de organisatie. Daarnaast hebben we dit jaar van het instituut “Dutch for Expats”, dat in onze straat is gevestigd, een sponsorbijdrage mogen ontvangen van 100 euro.

Een kort financiële verantwoording van uw subsidie is als volgt:
Uw subsidie van € 650 is ingezet voor de betaling van een deel van de volgende kosten:
€ 327 Uitgaven voor organisatie ( bloemen, huur meubilair en apparatuur)
€ 173 Uitgaven voor Kinderactiviteiten ( springkussen, doelen, ballonnen)
€ 450 Uitgaven voor culturele activiteiten (muziek: Lautareasca)

Het restant € 300 van bovengenoemde posten plus € 550 voor eten en drinken zijn betaald uit de bijdragen van bewoners en uit onze sponsorbijdrage. Ook de kosten van de partytenten zijn door de bewoners opgebracht. Deze waren dit jaar hard nodig vanwege de enorme stortregens.

Ook in 2012 willen we weer een straatfeest houden. En ook nu weer zullen we ons straatcomité vernieuwen.

 

 

 

 

 

 

 

 
Home
 
AP Straatfeesten
foto's picasaweb
2011 straatfeest
2010 straatfeest
2009 straatfeest
 
AP Geschiedenis
100 jaar AP
bouwen
bewonen
jugendstil
spergebied
haagse beeck
adriaan pauw
diashow AP100
 
AP divers
straatlantaarns
links
 
website update
2011 09 02